Jakie zasady będą obowiązywać na terenie i w gabinetach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie?

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Przed wykonaniem usługi rekomendujemy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu możliwe jest wykorzystanie załączonej ankiety – Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).
 2. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 3. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układamy tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej. Rekomendujemy utrzymanie co najmniej 2m odległości między pacjentami.
 4. Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 5. Klient/pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne.
 6. Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 8. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 1. Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
 2. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
 2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Przed przyjęciem następnego pacjenta każdorazowo wywietrzymy pomieszczenia.