Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie został utworzony Uchwałą Rady Gminy Teresin w dniu 10 czerwca 1995 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Teresin i działa w oparciu o własny statut posługując się skróconą nazwą GOSiR. Ośrodek prowadzi działalność sportowo- rekreacyjną realizując statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.

Do obiektów GOSiR należy kompleks boisk sportowych tj. dwa korty tenisowe, boisko do koszykówki, wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, boisko trawiaste z bieżnią, tory łucznicze, skate park a także hala sportowo-widowiskowa z salami treningowymi do sportów walki, salą korekcyjną, siłownią i salą fitness.

GOSiR zatrudnia wielu pracowników etatowych, ponadto pracowników na umowę zlecenie przede wszystkim trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą naszej gminy a także pracowników w zastępstwach urlopowych.

Z obiektów GOSiR korzystają szkoły oraz zawodnicy klubów sportowych działających na terenie gminy jak również mieszkańcy gminy w licznych grupach rekreacyjnych. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem wśród kobiet cieszą się zajęcia aerobiku, które prowadzone są już cztery lata.

Głównym zadaniem naszej jednostki jest podniesienie ogólnej sprawności dzieci i młodzieży naszej gminy poprzez tworzenie nowych uczniowskich klubów sportowych. Oprócz tego GOSiR współpracuje ze szkolnym związkiem sportowym organizując liczne turnieje sportowe dla młodzieży szkolnej.

Informacje

Informacje

Kluby

Kluby

Rekreacja

Rekreacja

Sukcesy

Sukcesy