Uroczystość nadania Stadionowi Gminnemu w Teresinie imienia Stanisława Wójcika